• Dofinansowanie ZUS 2023

  Poprawa bezpieczeństwa pracy

 • 80% zwrotu dla naszych Klientów – BUR

  Dla Naszych klientów zwrot nawet do 80 % wynagrodzenia, które zapłacą naszej firmie za usługi doradcze , szkoleniowe i coachingowe 

 • Tarcza 2.0

  Otrzymaliśmy subwencję finansową w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa 2.0.

Dotacje

Oferta obejmuje:

KONSULTACJE:

 • Konsultacje dotyczące dofinansowania (cena za godzinę 200zł netto)
 • Konsultacje dotyczące innowacyjności
 • Konsultacje i doradztwo w zakresie kryteriów koniecznych do spełnienia przy ubieganiu się o kasę z Unii

DOKUMENTACJA UNIJNA:

 • Sporządzenie Wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami
 • Sporządzenie biznes planu lub studium wykonalności
 • Sporządzenie analizy finansowej
 • Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji

PROCEDURY PRZETARGOWE

 • Konsultacje dotyczące zasady konkurencyjności w świetle zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji unijnej
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej (na życzenie Klienta)

ROZLICZANIE PROJEKTÓW

 • Sporządzenie Wniosków o płatność
 • Aneksy i odwołania

SZKOLENIA:

 • Szkolenie z procedury przetargowej
 • Szkolenie z zarządzania projektem unijnym
 • Szkolenie z rozliczenia dotacji